Mayflower II

De Mayflower (Meibloem) was een schip waarin een aantal Engelse en Nederlandse kolonisten naar Amerika voer om daar een nieuw leven, vrij van religieuze vervolging, te beginnen. Het schip is gebouwd op een scheepswerf die toebehoorde aan de legendarische Darleyfamilie. Het schip vertrok op 6 september 1620 uit Plymouth en had 102 kolonisten aan boord, voor een deel leden van een kolonie die een aantal jaren in Leiden had gewoond.

De mensen die op de Mayflower arriveerden staan in de Verenigde Staten bekend als de Pilgrim Fathers of de Pilgrims. De Pilgrim Fathers waren een groep 'dissenters', religieus andersdenkenden die ervan overtuigd waren dat de bestaande Anglicaanse Kerk niet meer verzoend kon worden met hun geloof. Ze kwamen in conflict met de Engelse autoriteiten en vluchtten in 1609 vanuit hun huizen in Scrooby (Yorkshire) naar Leiden in Nederland.

Na een reis van twee maanden kwamen de Pilgrims aan in de Nieuwe Wereld. Ze stichtten daar de Plymouth Colony, een kolonie op religieuze basis, en hingen een sobere levensstijl aan. Veel inwoners van de VS zijn er erg trots op als ze een voorouder kunnen aanwijzen die nog met de Mayflower naar Amerika gekomen is.

De Mayflower II is een in 1955/1956 gebouwde replica van de Mayflower, het schip waarmee in 1620 de Pilgrim Fathers naar de Amerikaanse kolonie New England voeren. Het schip is 32,5 meter lang en 7,6 meter breed. Het heeft een grote, fokke- en bezaansmast en een boegspriet, die tezamen zes zeilen dragen.

Op de kaart