Wijzig cookieinstellingen

Privacyverklaring

11 februari 2019

Je privacy is voor Van Vliet Motorreizen & Route 66 Reizen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.route66reizen.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Van Vliet Motorreizen & Route 66 Reizen.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres, ip-adres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Ervaring achterlaten

Met het formulier ‘ervaring achter laten’ kun je je ervaring met één van onze reizen op onze website achter laten. Hiervoor gebruiken wij je naam en ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Je naam en beoordeling worden geplaatst op onze website. Deze gegevens blijven erop staan totdat je ons verzoekt deze te verwijderen.

Infomeeting

Je kunt jezelf inschrijven voor een infomeeting. Tijdens een infomeeting kun je kennismaken met onze organisatie, onze reisleiders en presenteren wij onze motorvakanties. Hiervoor gebruiken wij je volledige naam, ip-adres, e-mail en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie tot het contact is afgehandeld en zes maanden daarna.

Brochure aanvragen, digitaal of per post

Je kunt op de website een brochure aanvragen. In deze brochure lees je over de verschillende reizen die in het komende seizoen zullen plaatsvinden. Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam, adres (alleen bij borchure aanvragen per post), e-mailadres, ip-adres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om je een brochure per mail of per post te versturen. Tevens versturen we ieder jaar de nieuwe brochure toe. We bewaren je informatie totdat je je afmeldt voor de brochure. Dit kan per mail of telefonisch aan ons doorgegeven worden.

Verzenden van nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze reizen, diensten, beurzen, infomeetings en nieuwe brochure Hiervoor gebruiken wij je ip-adres, e-mailadres en voornaam en achternaam. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Offerteformulier

Met het offerteformulier kun je een offerte aanvragen voor één van onze reizen. Hiervoor gebruiken wij uw volledige naam, geboortedatum, naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres. Wij bewaren deze informatie tot het contact is afgehandeld en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Optie-tot-reis-formulier

Met het optie tot reis formulier kunt u een reis reserveren. Hiervoor gebruiken wij u volledig naam, e-mailadres, telefoonnummer en ip-adres. Wij bewaren deze informatie tot het contact is afgehandeld en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Boekingsformulier

Met het boekingsformulier kun je bij ons een reis boeken. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres en telefoonnummer. Je gegevens worden verwerkt met het oog op de afwikkeling van je boeking alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van je boeking ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (hotels, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de boeking van reizen hebben wij je correcte adresgegevens nodig. Je telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Je e‑mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van je boeking te kunnen bevestigen en met je te communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie, indien je hebt gekozen om een klantlogin aan te maken. Verder ontvang je via dit e-mailadres een orderbevestiging en de overige reispapieren. Bij boekingen delen wij je naam, e-mailadres en woonplaats met je mede-reizigers. Je ontvangt voor aanvang van de reis digitaal een deelnemerslijst met daarin eerder genoemde gegevens van de reizigers.

Mijn account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je jezelf eerst registreren. Je dient informatie over jezelf op te geven en een gebruikersnaam te kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij eventuele vragen of afhandelingen van aanvragen. Je kunt via je account de opgegeven informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon
 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken of je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met partners voor zover het noodzakelijk is om een opdracht goed te kunnen uitvoeren. Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van bepaalde cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Om je privacy te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan jeverzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van Vliet Motorreizen & Route 66 Reizen
Insteek 58
Boskoop 2771 AB
mail@route66reizen.nl
0172769130